איך תגרום לעסק שלך לשמור על הלקוחות מבלי להכנס להוצאות?

איך תגרום לעסק שלך לשמור על הלקוחות מבלי להכנס להוצאות?

חניון הוא עסק כמו כל עסק אחר; עם הכנסות, הוצאות, הלוואות ותזרים מזומנים. חניון באזורים סואנים בהם מצוקת חניה הוא מקור יציב להכנסה אותם חשוב לנהלו כראוי ולאפשר שירות טוב ללקוחות. חניון הסובל מפריצות לרכבים, תאונות מרובות, לכלוך או מפגעים אחרים יקבל במהרה מוניטין גרוע ויאבד את לקוחותיו. בהתחשב בעובדה שרכישת ותחזוקת חניונים כרוכות בעלויות בלתי מבוטלות, על מנהל החניון לעשות ככל יכולותו, בדיוק כמו בכל עסק אחר, כדי לשמור על הלקוחות ולקיים תזרים מזומנים תקין בעסק. 

תאונות בחניון וכיצד נמנע אותן

הגורם הראשי לפגיעה בהכנסות חניונים הן תאונות בתוך החניון. מחקרים שנערכו בחו"ל ותקפים ככל הנראה גם לחניונים בארץ ואף ביתר שאת, מראים כי הגורם מספר 1 לתאונות בחניון הוא מהירת גבוהה. מסתבר כי המהירות המותרת ע"י מתכנני רוב החניונים הנה 20 קמ"ש. בפועל, אנו עדים למסיעה במהירות כפולה ומשולשת בתוך החניון. האמצעי היעיל ביותר למלחמה בנהגים הממהרים היא התקנה של פסי האטה בחניון אשר יאטו את מהירות כלי הרכב. נדון כאן בהרחבה בפסי האטה והתאמתם לצרכי החניון.

פסי האטה – האמצעי היעיל להפחתת מהירות הנסיעה בחניון

העיקרון לפיו עובדים פסי ההאטה הוא פשוט: הנהג רואה שלפניו פס האטה ומעוניין להמנע ממפגש לא נעים עם הפס במהירות גבוהה מהרצוי. לפיכך הוא יאט את מהירות הנסיעה מראש, לפני המפגש של הרכב עם פס ההאטה ויעבור אותו באיטיות. לאחר המעבר על גבי הפס יאיץ הנהג בשנית, אלא אם הוא יודע שלפניו פס האטה נוסף שיחייב אותו להאט שוב בעוד זמן קצר. במקרה שכזה לא יטרח הנהג להאיץ וימשיך במהירות נסיעה איטית עד אשר ייצא מאיזור פסי ההאטה ובמקרה זה מהחניון.

הסבר על פסי האטה

ישנם פסי האטה ממגוון תצורות וחומרים. פסי ההאטה המתאימים ביותר להתקנה בתוך החניון הם פסי האטה מודולאריים מגומי או מפלסטיק. למוצר זה יתרונות רבים כגון, אחידות של כל הפסים בחניון, אסתטיקה, מחיר נמוך ביחס לפסי האטה אחרים והתקנה פשוטה. היות שפסי ההאטה מודולאריים, ניתן לקבוע את אותך הפס בהתאם לצורך בשטח בקלות רבה. בנוסף, ניתן להעתיק את פס ההאטה למיקום אחר במידת הצורך או לפרקו כליל.

נקודה חשובה נוספת הנודעת לפסי ההאטה המודולאריים היא מאפייניהם החיצוניים המאפשרים לקבוע מה המהירות שתיאכף ע"י הפס. ככל שפס ההאטה נמוך יותר ורחב יותר, כך מהירות הנסיעה האפשרית על גבו גבוהה יותר. קיים פס האטה עם פרופיל טרפזי (חלקו העליון שטוח לחלוטין). פס זה בגובה 5 ס"מ אוכף מהירות נסיעה איטית במיוחד ומתאים לעמדות הכניסה לחניון.

דגם נוסף דל פסי האטה הנו בעל פרופיל מעוגל, גובהו 4 ס"מ ורוחבו 30 ס"מ. פס זה מאפשר נסיעה במהירות של כ 20 קמ"ש.

מומלץ להוועץ במהנדס תנועה או ביועץ מקצועי אחר לפני התקנה של פסי האטה.