למה חשוב לכתוב תוכנית עסקית לעסקים?

למה חשוב לכתוב תוכנית עסקית לעסקים?

תוכנית עסקית לעסקים היא תוכנית עבודה חובה לכל עסק. על התוכנית להיות כתובה ע"י יזם, אך ניתן להיעזר בגוף חיצוני אחר על מנת לבקוע את מבנה התוכנית עצמה. מדובר על אחת התוכניות העסקיות החשובות ביותר שכל עסק צריך בעוד בשלבי ההקמה ולא רק שיש צורך לפנות למשקיעים שונים.

מהי תוכנית עסקית?

תוכנית עסקית היא תוכנית שמתארת את יעדי ומטרות הארגון. באמצעות תוכנית זאת ניתן לבחור את דרכי הפעולה הנכונות לפיתוח העסק, לבדוק שיטות חלופה, לבדוק את הכמות ולהעריך מה קורה בתרחישים שונים. בנוסף לכך, באמצעות התוכנית ניתן לקבוע יעדים ומטרות להקים מערך פיננסי להשגת המטרות. התוכנית היא מאין תכנון לעבודה עצמה.

חשיבות התוכנית העסקית

ללא תוכנית  לעסק ברורה ומפורטת לפרטי פרטים לא ניתן לדעת מה מטרות ויעדי העסק לטווח הארוך ולטווח הקצר. באמצעות תוכנית עסקית ניתן לכמת את המטרות והיעדים השונים לטווח ארוך וקצר, על מנת להשיג את מטרות העסק על ממנת שהעסק יוכל להרוויח. את התוכנית יש לבצע כבר בתחילת הדרך בשלבי ההקמה של העסק ולא רק שצריך לגייס משקיעים לארגון או שותפים.

האם כל עסק צריך תוכנית עסקית?

כל עסק בהקמה או במהלך חיי העסק חייב לבנות תוכנית עסקית שכוללת את יעד ומטרות העסק לטווח הארוך ולטווח הקצר על מנת שיכול לעמוד ביעדים כפי שנקבעו מראש. באמצעות תוכנית מפורטת לפרטי פרטים ניתן להתוות דרך לעסק ואף לעמוד ביעדים כפי שנקבעו. ללא תוכנית לעסק שמפרטת לפרטי פרטים את היעדים והמטרות לא יוכל העסק להשיג את מטרותיו לא לטווח הקצר ולא לטווח הארוך.

מה כוללת תוכנית עסקית לעסק?

תוכנית לעסק כוללת את המרכיבים הבאים: רקע על המיזם, רקע על היזמים, יתרונות המיזם עצמו, סקירת שוק, המתחרים בענף, קהל היעד של המוצר או השירות שהחברה מציעה לקהל שלה, ניתוח שוק ומוצר, קביעת יעדים ומטרות לטווח הארוך והקצר, ההשקעה הצפויה, תחזית התזרים לעסק, דו"ח רווח והפסד לעסק, עלויות כח האדם לעסק, ניהול המלאי והייצור, הרכש והשינוע של מוצרי העסק עד ללקוח הסופי. 

יתרונות תוכנית עסקית לעסק

באמצעות תוכנית עסקית לעסק ניתן ליהנות היתרונות הבאים: צמצום פערי אי וודאות בעסק וקבלת מושג לגבי מה צפוי בעסק בין אם מדובר לטוב או לרע. התוכנית לוקחת נותנת היכרות עם התחום עצמו והענף שהחברה עוסק בו. ניתן להבין טוב יותר את הסיכונים שקיימים לארגון כולל איומים וחולשות של העסק. באמצעות תוכנית עסקית לעסק ניתן להבין את החוזקות השונות של העסק, את הזדמנויות השונות ופוטנציאל העסק. התוכנית עוזרת לנהל נכון את התקציב של העסק וכן לבקר אותו לאורך התוכנית עצמה.