באילו מקרים צריך לקיים שימוע כשמפטרים עובד?

באילו מקרים צריך לקיים שימוע כשמפטרים עובד?

פוטרת ממקום העבודה שלך? אתה מעוניין לפטר עובד לא מתאים? חשוב לבדוק האם ישנה חובת שימוע כשמפטרים עובד גם במקרה שלךאחד היתרונות החשובות שיש בחברה הרואה ודואגת לאזרחיה הוא הידיעה כי אי אפשר לזרוק אדם לרחוב באופן שרירותי וללא סיבה מספקת. כמובן, ההתייחסות היא לנושא פיטורין בעבודה ועל ההליך החשוב של שימוע כשמפטרים עובד

ההליך של שימוע לפני פיטורין על אף שקבוע בחוק, הוא אינו אוטומטי ושטחי אלא אמור להיות בעל משמעות הן למעסיק והן למועסק. כדי לאפשר זאת, חשוב להבין מהו השימוע ומה נדרש לקיים בו. מהו השימוע?

השימוע הוא חלק מהליך הפיטורין שמיועד להגן על העובד ועל זכויותיו. מדובר על הליך שחל במגזר הציבורי וכעת רווח גם במגזר הפרטי. התפיסה היא שלמעביד יש כוח וסמכויות רבות ויש צורך במסגרת ברורה של סמכויות אלו שלא יפגעו בעובד ובחייו. המעסיק זכאי לפטר עובד כשנראה כי אינו מתאים יותר למקום העבודה, אך, ישנו הליך לפיטורין שלו 3 מטרות. האחת היא לוודא שהסיבה לפיטורין מוצדקת ואובייקטיבית (סיבה של נקמה או צרות עין אינה סיבה מספקת לפיטורין). השנייה היא לאפשר זמן מספק לעובד להתארגן ולהערך לסיום העסקתו והשלישית היא לאפשר לעובד לומר את הצד שלו בעניין ולהתנגד לפיטורין במסגרת שימוע שיש לעשות בכל הליך פיטורין

מתוך הליך זה, יוכל המעביד להבין את נקודת מבט העובד ולבדוק אם יש אפשרות לגשר על הפער הקיים ולאפשר את המשך העסקת העובד או אכן להגיע להחלטה שאין העובד מתאים יותר. העובד זכאי להתנגד לפיטורין ולהביא הוכחות וטענות להסביר את מקומו כמו גם את רצונו להשאר ולעבוד

סעיף חשוב שנכלל בזכות לשימוע הוא שהמעביד נדרש לשלוח לעובד זימון לשימוע עם הסברים לסיבות לפיטורין בכדי שהעובד יערך לשימוע באופן המקסימלי ביותר

באילו מקרים נדרש שימוע כשמפטרים עובד?

ככלל, כל עובד שמסיים את חוזה העסקתו מסיבת פיטורין זכאי לשימוע. הסיבות לפיטורין צריכות להיות אובייקטיביות כמו פגיעה בעסק (מעילה כספית, בטיחות ונזק לרכוש) או חוסר מקצועיות (אי עמידה ביעדים, טעויות בעבודה). הסיבות יכולות להיות גם הפרת משמעת וכללי העבודה ויכולות אף להיות מטעמי ארגון מחדש של העסק עצמו בראייה מערכתית יותר.

הסיבה אינה משנה. גם אם ברור לחלוטין שהעובד לא יוכל להמשיך בעבודתו, עדיין השימוע נדרש להעשות

מה קורה כשלא מתקיים השימוע?

היות והשימוע הוא חלק מהליך חוקי שנדרש לעשות בעת פיטורין, כל פיטורים שיעשו ללא שימוע לא ייחשבו כחוקיים ויכולים לגרור אחריהם תביעות לפיצויים מטעם העובד. זאת גם כשברור כי העובד פעל באופן לא חוקי או לא מוסרי כלפי העסק עצמו

גם אם מדובר בפרוצדורה שהיא לא נעימה, זהו זכותו של העובד וחובתו של המעביד לוודא שהשימוע מתקיים כהלכתו.